Οι διεκδικήσεις στο Αιγαίο

Ο Ταγίπ Ε?νογάν, με τις θέσεις και δ?άσεις του, εμφανίζεται αποφασισμένος να γ?άψει ένα κεφάλαιο στο βιβλίο της ιστο?ίας της σ?γχ?ονης Του?κίας που να έχει έντονα τη σφ?αγίδα του. Σ?μφωνα δε με την πολιτική του, αλλά και τη φανε?ή επιλογή της πλειοψηφίας των Το??κων πολιτών, η π?οοπτική ένταξής της στην Ε.Ε. μοιάζει με μονόδ?ομο. Η […]