Πελάτες

Πελάτες της Netresult ενδεικτικά:

 

Υπουργείο Ανάπτυξης: “Καμπάνια Ευρώ”

  • Σχεδιασμός Επικοινωνιακής Πολιτικής
  • Στρατηγική Επικοινωνίας (Concept καμπάνιας, σχεδιασμός υλοποίησης)
  • Σχεδιασμός & υλοποίηση below the line ενεργειών
  • Δημόσιες Σχέσεις Μέσων

Forum Επαρχείου Λαγκαδά

  • Σχεδιασμός & υλοποίηση ενεργειών forum
  • Οπτικοακουστική κάλυψη εκδήλωσης
  • Γραμματειακή υποστήριξη
  • Σχεδιασμός δημοσιογραφικής προβολής της εκδήλωσης στα Μέσα


Επόμενη σελίδα Next page

 

NETRESULT - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Ε.Π.Ε.
Μακρυγιάννη 3, 117 42 Αθήνα, Τηλ.: 210 6823 050, Fax: 210 9223 058, e-mail: sjordan@netresult.gr