Πλεονεκτήματα

Συγκριτικό πλεονέκτημα της Netresult είναι η πλήρης δημοσιογραφική υποστήριξη των εταιριών ή οργανισμών που αναλαμβάνει, καθώς και η μεγιστοποίηση της επικοινωνιακής τους επένδυσης.

 

Ο στόχος αυτός προσεγγίζεται αξιοποιώντας την πολύχρονη εμπειρία των στελεχών της στον χώρο των Μέσων Επικοινωνίας και τη στενή συνεργασία της με τη Netnews, εταιρία εξειδικευμένη σε τηλεοπτικές καλύψεις, με αξιόλογο εξοπλισμό & έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό (κάμεραμεν, μοντέρ, ηχολήπτες, σκηνοθέτες, παραγωγούς, τεχνικούς, δημοσιογράφους).

 

H Netresult διευθύνεται από τη Σοφία Ιορδανίδου και υποστηρίζεται από ομάδα ειδικευμένων στο χώρο της επικοινωνίας στελεχών.

NETRESULT - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Ε.Π.Ε.
Μακρυγιάννη 3, 117 42 Αθήνα, Τηλ.: 210 6823 050, Fax: 210 9223 058, e-mail: sjordan@netresult.gr