Η Δημοσιογ?αφική μου Διαδ?ομή

Τ?πος και Διαδίκτυο

1983 – 1985: Δημοσιογ?αφική έ?ευνα με θέμα «Η Ελληνική Ομογένεια της ?έας Υό?κης».

«Το Χόλλυγουντ ξανάνθισε», εφημ. Κυ?ιακή, Θεσσαλονίκη, 17 Ιουνίου 1983.

«ΕΔΩ ?ΕΑ ΥΟΡΚΗ: Γ?άμμα της μόνιμης ανταποκ?ίτ?ιας της «Κ» στη ?έα Υό?κη Σόφης Ιο?δανίδου», εφημ. Κυ?ιακή, Θεσσαλονίκη, 24 Ιουνίου 1983.

«?έα Συμφωνία με Αμε?ική», εφημ. Κυ?ιακή, Θεσσαλονίκη, 31 Ιουλίου 1983.

«ΠΑ?ΙΚΟΣ! Ο ιός AIDS κτυπά και στην Ελλάδα», εφημ. Κυ?ιακή, Θεσσαλονίκη, 14 Αυγο?στου 1983.

«Για τις π?οεδ?ικές εκλογές του 1984: Μεγάλη πτώση της δημοτικότητας του π?οέδ?ου Ρήγκαν», εφημ. Κυ?ιακή, Θεσσαλονίκη, 21 Αυγο?στου 1983.

«?έα Κ?ίση Πετ?ελαίου 1983- 1984;», εφημ. Κυ?ιακή, Θεσσαλονίκη, 11 Σεπτεμβ?ίου 1983.

«Αυτοκτονία για τον κόσμο μας ένας πόλεμος: Ο ?ίξον π?οβλέπει ει?ήνη», εφημ. Κυ?ιακή, Θεσσαλονίκη, 23 Οκτωβ?ίου 1983.

«ΤΡΩΜΕ ΤΙΣ ΣΑΡΚΕΣ ΜΑΣ! Ο Αμε?ικής Ιάκωβος κ?ο?ει τον κώδωνα του κινδ?νου», εφημ. Κυ?ιακή, Θεσσαλονίκη, 30 Οκτωβ?ίου 1983.

«Ά?χισε η π?οεκλογική εκστ?ατεία του Ρήγκαν», εφημ. Κυ?ιακή, Θεσσαλονίκη, 6 ?οεμβ?ίου 1983.

«ΗΠΑ: Π?ώτη σε τεχνολογία και …», εφημ. Κυ?ιακή, Θεσσαλονίκη, 19 Δεκεμβ?ίου 1983.

«Ο?γιάζει το εμπό?ιο μω?ών σε όλο τον κόσμο», εφημ. Κυ?ιακή, Θεσσαλονίκη, 25 Δεκεμβ?ίου 1983.

«Ο αποτ?όπαιος Μάνσον αποφυλακίζεται;», εφημ. Κυ?ιακή, Θεσσαλονίκη, 25 Δεκεμβ?ίου 1983.

«Ο Κέννεντυ ψάχνει για … σ?ζυγο», εφημ. Κυ?ιακή, Θεσσαλονίκη, 8 Ιανουα?ίου 1984.

«Η γυναίκα στην Του?κία έ?μαιο των πα?αδόσεων» εφημ. Κυ?ιακή, Θεσσαλονίκη, 22 Ιανουα?ίου 1984.

«Π?οβλέπουν πτώση του δολα?ίου οι Αμε?ικανοί», εφημ. Κυ?ιακή, Θεσσαλονίκη, 5 Φεβ?ουα?ίου 1984.

«ΣΥ?ΕΒΗΣΑ?», εφημ. Κυ?ιακή, Θεσσαλονίκη, 11 Μα?τίου 1984.

«Γιο?τάσθηκαν τα 25 χ?όνια ποιμαντο?ίας του κ. Ιακώβου», εφημ. Κυ?ιακή, Θεσσαλονίκη, 18 Μα?τίου 1984.

«Σε αναβ?ασμό το Κογκ?έσο με τους Το??κους», εφημ. Κυ?ιακή, Θεσσαλονίκη, 18 Μα?τίου 1984.

«Ο Μονταίηλ σίγου?ος νικητής των Δημοκ?ατικών», εφημ. Κυ?ιακή, Θεσσαλονίκη, 1 Απ?ιλίου 1984.

«ΕΔΩ ?ΕΑ ΥΟΡΚΗ: Γ?άμμα της ανταποκ?ίτ?ιας μας Σοφίας Ιο?δανίδου», εφημ. Κυ?ιακή, Θεσσαλονίκη, 16 Απ?ιλίου 1984.

«26 Απ?ιλίου ο Ρήγκαν στην Κίνα», εφημ. Κυ?ιακή, Θεσσαλονίκη, 16 Απ?ιλίου 1984.

«ΕΔΩ ?ΕΑ ΥΟΡΚΗ: Γ?άμμα της ανταποκ?ίτ?ιας μας Σοφίας Ιο?δανίδου», εφημ. Κυ?ιακή, Θεσσαλονίκη, 5 Μα?ου 1984.

«Πολιτικό π?όγ?αμμα ετοιμάζουν στις ΗΠΑ οι δημοκ?ατικοί», εφημ. Κυ?ιακή, Θεσσαλονίκη, 18 Ιουλίου 1984.

«Χιλιάδες στ?ατιώτες των ΗΠΑ σε γυμνάσια στη Μέση Ανατολή», εφημ. Κυ?ιακή, Θεσσαλονίκη, 18 Ιουλίου 1984.

«Αθήνα, θάλαμος αε?ίων: Ο Κά?λο Ρίπα ντι Μεάνα για την ελληνική π?ωτε?ουσα», εφημ. Το Βήμα, Αθήνα, 7 Ιουνίου 1992.

«Μασο?με Εμπτεκά? (Αντιπ?όεδ?ος Ι?άν): ?α Βάλετε κι εσείς Τσαντό?!», εφημ. Κυ?ιακάτικη Ελευθε?οτυπία, 20 Σεπτεμβ?ίου 1998.

«Οτσαλάν: Ο α?ματολός των Κο??δων», εφημ. Κυ?ιακάτικη Ελευθε?οτυπία, Αθήνα, 22 ?οεμβ?ίου 1998.

«Γε?μανικό» στη Μ?κονο, πε?. Ε, εφημ. Κυ?ιακάτικη Ελευθε?οτυπία, Αθήνα, 5 Σεπτεμβ?ίου 1999.

«Υπε?υπου?γείο Αιγαίου ή Υπου?γείο ?ήσων», εφημ. Κυ?ιακάτικη Ελευθε?οτυπία, Αθήνα, 5 Δεκεμβ?ίου 1999.

«Αυτόνομα σε ενέ?γεια τα νησιά του Αιγαίου», εφημ. Κυ?ιακάτικη Ελευθε?οτυπία, Αθήνα, 16 Ιανουα?ίου 2000.

«Τηλεοπτική Αυθαι?εσία», εφημ. Κυ?ιακάτικη Ελευθε?οτυπία, Αθήνα, 23 Ιανουα?ίου 2005.

«Η ευ?ωπαϊκή π?οοπτική της Του?κίας και οι Πόντιοι», εφημ. Αγγελιοφό?ος, Θεσσαλονίκη, 2 Ιουνίου 2006

Καταγ?αφή και δημοσιογ?αφική επιμέλεια του Ξενόγλωσσου Τ?που στην Ελλάδα στο πλαίσιο της συμμετοχής μου στις δ?άσεις της ΚΠ EQUAL «ΟΡΙΖΟ?ΤΕΣ», Οκτώβ?ιος 2007.

Το Ποντιακό ζήτημα στον 21ο αιώνα», ιστοσελίδα συνάντησης και ανταλλαγής απόψεων Πόντος και Α?ιστε?ά, Αθήνα, 5 Ιουνίου 2008 http://pontosandaristera.wordpress.com/

Το Ποντιακό ζήτημα στον 21ο αιώνα», πε?ιοδικό Άμαστ?ις, Θεσσαλονίκη, Μάιος 2009

Το Ποντιακό ζήτημα στον 21ο αιώνα», ειδικό ενημε?ωτικό έντυπο, Σ?λλογος «Α?γονα?ται – Κομνηνοί, Ιο?λιος 2009

Ραδιόφωνο

1984-1986: Δημοσιογ?αφική έ?ευνα, πα?αγωγή, επιμέλεια και πα?ουσίαση ημε?ήσιας πολιτιστικής εκπομπής στο Ιταλικό Ραδιόφωνο στο Queens College του City University of New York.

1984-1989: Ανταποκ?ίτ?ια ?έας Υό?κης και εκφωνήτ?ια στo ?αδιοφωνικό σταθμό Voice Of America (Φωνή της Αμε?ικής). Δημοσιογ?αφική έ?ευνα με θέμα «Οι Έλληνες καλλιτέχνες της διασπο?άς». Έ?ευνα, πα?αγωγή και πα?ουσίαση.

1988: Συνέντευξη με τον Ιταλό Π?ωθυπου?γό Κυ?ιάκο ?τε Μίττα στο πλαίσιο της Συνόδου Κο?υφής των ηγετών της Ευ?ωπαϊκής Ένωσης στη Ρόδο, για την ?αδιοφωνική εκπομπή «12 λεπτά για τους 12».

1988: Συνέντευξη με την π?ωθυπου?γό της Μεγάλης Β?ετανίας Μά?γκα?ετ Θάτσε?, στο πλαίσιο της Συνόδου Κο?υφής των ηγετών της Ευ?ωπαϊκής Ένωσης στη Ρόδο, για την ?αδιοφωνική εκπομπή «12 λεπτά για τους 12».

1988: Συνέντευξη με τον Ισπανό π?ωθυπου?γό Φελίπε Γκονζάλες, στο πλαίσιο της Συνόδου Κο?υφής των ηγετών της Ευ?ωπαϊκής Ένωσης στη Ρόδο, για την ?αδιοφωνική εκπομπή «12 λεπτά για τους 12».

1989-1991: Δημοσιογ?αφική έ?ευνα με θέμα «Η πολιτιστική επικαι?ότητα των χω?ών της Ευ?ώπης», στο πλαίσιο της ?αδιοφωνικής εκπομπής «Το ευ?ωπαϊκό ταχυδ?ομείο».

1989–1991: Δημοσιογ?αφική έ?ευνα με θέμα «Η δομή, η λειτου?γία και η εξέλιξη της Ευ?ωπαϊκής Ένωσης» στο πλαίσιο της ?αδιοφωνικής εκπομπής «12 λεπτά για τους 12».

Τηλεό?αση

1991: Υπε?θυνη εξωτε?ικο? δελτίου και πα?ουσίαση στο καθημε?ινό μεσημε?ιανό μαγκαζίνο «3 το μεσημέ?ι», στην Ε.Τ-1 (σήμε?α ?ΕΤ).

1991-1993: Δημοσιογ?αφική επιμέλεια και πα?ουσίαση του β?αδινο? και άλλων δελτίων ειδήσεων στην Ε.Τ-1(σήμε?α ?ΕΤ).

1992-1993: Δημοσιογ?αφική έ?ευνα, επιμέλεια και συμπα?ουσίαση της καθημε?ινής ενημε?ωτικής εκπομπής «Μεσημε?ιανό μαγκαζίνο», στην Ε.Τ-1(σήμε?α ?ΕΤ).

1991–1993: Θεατ?ολογική έ?ευνα με θέμα «Σ?γχ?ονο Θέατ?ο: Συγγ?αφείς, έ?γα, σκηνοθέτες», στο πλαίσιο της πα?ουσίασης ημίω?ης πολιτιστικής εκπομπής, π?ιν από την πα?άσταση του «Θεάτ?ου της Δευτέ?ας», στην ET-1.

1993-1997: Δημοσιογ?άφος, ?επο?τάζ ειδικών θεμάτων και αποστολών στο Mega Channel.

1993-1995: Δημοσιογ?αφική έ?ευνα και επιμέλεια της εβδομαδιαίας ενημε?ωτικής εκπομπής «7 συν 7» στο Mega Channel.

1993-1995: Δημοσιογ?αφική επιμέλεια και πα?ουσίαση δελτίων ειδήσεων στο Mega Channel.

1995: Δημοσιογ?αφική έ?ευνα και τηλεοπτικές λήψεις σε Ελλάδα και Κάτω Ιταλία, με θέμα «Τα α?χαία Θέατ?α στην Ελλάδα και την Κάτω Ιταλία» για λογα?ιασμό του Mega Channel.

Π?οβολή σχετικο? ?επο?τάζ στο κεντ?ικό δελτίο ειδήσεων με θέμα «Η κακοποίηση των Α?χαίων Θεάτ?ων στην Ελλάδα».

1996: Δημοσιογ?αφική έ?ευνα και τηλεοπτικές λήψεις στον Πόντο με θέμα «Αλησμόνητες Πατ?ίδες: Ένα Οδοιπο?ικό στον Πόντο σήμε?α» για λογα?ιασμό του Mega Channel.

Π?οβολή σε συνέχειες στην τηλεοπτική εκπομπή της Λιάνας Κανέλλη.

1996: Δημοσιογ?αφική έ?ευνα και τηλεοπτικές λήψεις στη Φλω?εντία με θέμα «Οδοιπο?ικό στη Φλω?εντία του σήμε?α» για λογα?ιασμό του Mega Channel.

Π?οβολή σε συνέχειες στην τηλεοπτική εκπομπή «Π?ωινή συχνότητα» με τον Πα?λο Αλέπη.

1998–2000: Δημοσιογ?αφική έ?ευνα με θέμα «Το χ?ονικό της Του?κικής εισβολής στην Κ?π?ο», στο πλαίσιο της εξέτασης των Ελληνοτου?κικών σχέσεων και του Κυπ?ιακο?.

Συνέντευξη με τον Το??κο διανοο?μενο Dr Γιαλτσίν Κιουτσο?κ στο Πα?ίσι, σε αποκλειστική δημοσιογ?αφική αποστολή.

Π?οβολή 4 τηλεοπτικών θεμάτων στο κεντ?ικό δελτίο του τηλεοπτικο? σταθμο? Α?Τ-1.

1998: Συμμετοχή σε συνέντευξη με τον π?όεδ?ο του PKK Αμπντουλάχ Οτσαλάν, κατά τη διά?κεια teleconference σε ζωντανή αναμετάδοση από τον κου?δικό τηλεοπτικό σταθμό MED TV.

1998: Δημοσιογ?αφική έ?ευνα με θέμα «Η θέση της γυναίκας στην Ελλάδα σε σχέση με τις υπόλοιπες χώ?ες της Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής».

Συνέντευξη της Αντιπ?οέδ?ου του Ι?άν Μασο?με Εμπτεκά? στην Τεχε?άνη, σε εδική δημοσιογ?αφική αποστολή.

Π?οβολή της συνέντευξης στο κεντ?ικό δελτίο ειδήσεων του τηλεοπτικο? σταθμο? Α?Τ-1.

1998: Συνέντευξη με τον Ι?ανό υπου?γό Εξωτε?ικών Κεμάλ Χα?αζί στην Τεχε?άνη, σε εδική δημοσιογ?αφική αποστολή.

Π?οβολή της συνέντευξης στο κεντ?ικό δελτίο ειδήσεων του τηλεοπτικο? σταθμο? Α?Τ-1.

1998: Τηλεοπτική κάλυψη και επεξε?γασία των αγώνων του Μουντομπάσκετ 1998 για λογα?ιασμό του κ?ατικο? καναλιο? της Ισπανίας TVE.

1999: Δημοσιογ?αφική έ?ευνα και τηλεοπτικές λήψεις στην Αλεξάνδ?εια με θέμα «Οδοιπο?ικό στην Αλεξάνδ?εια του σήμε?α».

Π?οβολή του οδοιπο?ικο? στην εκπομπή «Α?χιπέλαγος».

1999: Αποκλειστική τηλεοπτική συνέντευξη με τον Το??κο δημοσιογ?άφο του τηλεοπτικο? σταθμο? CNN TURK Μεχμέτ Αλί Μπι?άντ με θέμα την ελληνικότητα των νησιών του Αιγαίου Πελάγους.

Με τη σχετική συνέντευξη κάνει ένα?ξη η εκπομπή «Α?χιπέλαγος».

1999: Δημοσιογ?αφική και τηλεοπτική κάλυψη της επίσκεψης του Βασιλικο? Ζε?γους της Ισπανίας. Επεξε?γασία και διανομή τηλεοπτικο? υλικο? στα τ?ία ιδιωτικά κανάλια της Ισπανίας Telecinco, Agencia – F, ANT.3.

1999-2004: Δημοσιογ?αφική έ?ευνα με θέμα «Αιγαίο: Πα?όν, πα?ελθόν και μέλλον», στο πλαίσιο της τηλεοπτικής εκπομπής «Α?χιπέλαγος».

Λήψεις και εβδομαδιαίες αποστολές στο Αιγαίο, τηλεοπτικές συνεντε?ξεις πολιτικών, θεσμικών και οικονομικών φο?έων γ??ω από τα ζωτικά θέματα της επικαι?ότητας που αφο?ο?ν στα νησιά του Αιγαίου.

Η εκπομπή αποτελεί τη μεγαλ?τε?η βάση δεδομένων, ως π?ος την υποδομή, τη ζωή, την καθημε?ινότητα και τα π?οβλήματα των νησιών του Αιγαίου.

2000: Τηλεοπτικές συνεντε?ξεις πολιτικών και θεσμικών φο?έων, γ??ω από θέματα της επικαι?ότητας στο πλαίσιο της πολιτικής εκπομπής «Από θέση ευθ?νης».

2001: Επιμέλεια και πα?αγωγή βίντεο για το Ποντιακό Ζήτημα τον 21ο αιώνα και ειδικο? συμπλη?ωματικο? οπτικοακουστικο? υλικο? για την πα?ουσίαση του λευκώματος «Η Γη των Τ?αντέλλενων», που διο?γανώνει το Υπου?γείο Εθνικής Άμυνας στο Βελλίδειο Ίδ?υμα στη Θεσσαλονίκη. Το υλικό διανέμεται στους εθνικής εμβέλειας τηλεοπτικο?ς σταθμο?ς.

2001-2003: Δημοσιογ?αφική έ?ευνα με θέμα «Αγ?οτική Οικονομία και Ευ?ωπαϊκή Κοινότητα», στο πλαίσιο της τηλεοπτικής εκπομπής «Αγ?οτική Οικονομία».

Στο πλαίσιο της εκπομπής π?αγματοποιο?νται τηλεοπτικές συνεντε?ξεις θεσμικών, οικονομικών και αγ?οτικών φο?έων, γ??ω από θέματα της επικαι?ότητας.

2001-2003: Δημοσιογ?αφική έ?ευνα με θέμα «Οι αναπτυξιακές δυνατότητες της Ελλάδας τον 21ο αιώνα», στο πλαίσιο της τηλεοπτικής εκπομπής «Ο ?υθμός της Ανάπτυξης».

Τηλεοπτικές συνεντε?ξεις πολιτικών και οικονομικών φο?έων γ??ω από θέματα της επικαι?ότητας.

2001-2003: «Θ?άκη: Το σταυ?οδ?όμι δ?ο ηπεί?ων». Δημοσιογ?αφική έ?ευνα με θέμα «Θ?άκη: Το σταυ?οδ?όμι δ?ο ηπεί?ων» στο πλαίσιο της τηλεοπτικής εκπομπής συνεντε?ξεις πολιτικών, θεσμικών και οικονομικών φο?έων, γ??ω από θέματα της επικαι?ότητας που αφο?ο?ν στους νομο?ς της Θ?άκης.[1]

2002: Δημοσιογ?αφική διαχεί?ιση και τηλεοπτική κάλυψη της διημε?ίδας «Η ισό??οπη ανάπτυξη του ?ομο?: αναγκαιότητα και π?οοπτικές για την Επα?χία Λαγκαδά», στο επα?χείο Λαγκαδά. Επεξε?γασία και διανομή έντυπου και τηλεοπτικο? υλικο? στα ΜΜΕ.

2002: Δημοσιογ?αφική και τηλεοπτική κάλυψη της εκδήλωσης για την πα?ουσίαση του επιχει?ησιακο? π?ογ?άμματος της ?ομα?χίας Κοζάνης, με στόχο την π?οβολή του ?ομο?.

Επεξε?γασία και διανομή έντυπου και τηλεοπτικο? υλικο? στα ΜΜΕ.

2002: Δημοσιογ?αφική διαχεί?ιση και τηλεοπτική κάλυψη της εκδήλωσης για την πα?ουσίαση του επιχει?ησιακο? π?ογ?άμματος «Ανταγωνιστικότητα», που π?αγματοποιεί το Υπου?γείο Ανάπτυξης. Επεξε?γασία και διανομή έντυπου και τηλεοπτικο? υλικο? στα ΜΜΕ.

2002: Δημοσιογ?αφική και τηλεοπτική κάλυψη της καμπάνιας «Ευ?ώ» που π?αγματοποιεί το υπου?γείο Ανάπτυξης.

Επεξε?γασία και διανομή έντυπου και τηλεοπτικο? υλικο? στα ΜΜΕ.

2003: Δημοσιογ?αφική διαχεί?ιση και τηλεοπτική κάλυψη του άτυπου συνεδ?ίου των υπου?γών Εμπο?ίου, που διο?γανώνει το υπου?γείο Ανάπτυξης στην Ε?έτ?ια.

Επεξε?γασία και διανομή έντυπου και τηλεοπτικο? υλικο? στα ΜΜΕ.

2003: Δημοσιογ?αφική διαχεί?ιση και τηλεοπτική κάλυψη του άτυπου συνεδ?ίου των υπου?γών Ενέ?γειας, που διο?γανώνει το υπου?γείο Ανάπτυξης στη Θεσσαλονίκη.

Επεξε?γασία και διανομή έντυπου και τηλεοπτικο? υλικο? στα ΜΜΕ.

2003: Δημοσιογ?αφική έ?ευνα και τηλεοπτική καταγ?αφή της κοινωνικής, οικονομικής και πολιτιστικής ζωής του ?ομο? Χαλκιδικής, για λογα?ιασμό της ?ομα?χίας Χαλκιδικής, στο πλαίσιο της Συνόδου Κο?υφής των Ηγετών της Ευ?ωπαϊκής Ένωσης. Επεξε?γασία και διανομή έντυπου και τηλεοπτικο? υλικο? στα ΜΜΕ της Ελλάδας και του εξωτε?ικο?.

2003: Δημοσιογ?αφική διαχεί?ιση και τηλεοπτική κάλυψη της εκδήλωσης του Δήμου Πανο?άματος Θεσσαλονίκης για την πα?ουσίαση του π?ογ?άμματος «Πολιτεία Πανό?αμα».

Επεξε?γασία και διανομή έντυπου και τηλεοπτικο? υλικο? στα ΜΜΕ.

2002 – 2004: Δημοσιογ?αφική και τηλεοπτική κάλυψη, επεξε?γασία και διανομή τηλεοπτικο? υλικο? στα ΜΜΕ της Ελλάδας και του εξωτε?ικο?, όλων των δ?αστη?ιοτήτων της Ο?γανωτικής Επιτ?οπής Ολυμπιακών Αγώνων ΑΘΗ?Α 2004, καθώς και των Ολυμπιακών και Πα?αολυμπιακών Αγώνων ΑΘΗ?Α 2004.

2005: Δημιου?γία Corporate Video για λογα?ιασμό πελατών της διαφημιστικής εται?είας B.B.D.O.

2002 – 2005: Τηλεοπτική κάλυψη, επεξε?γασία και διανομή στα ΜΜΕ των δ?άσεων της ?ομα?χιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης.

2002 – 2005: Τηλεοπτική κάλυψη, επεξε?γασία και διανομή στα ΜΜΕ των δ?άσεων της ?ομα?χίας Δωδεκανήσων. Δημοσιογ?αφική και τηλεοπτική κάλυψη της συμμετοχής της ?ομα?χίας στο «Του?ιστικό Πανό?αμα», επεξε?γασία και διανομή έντυπου και τηλεοπτικο? υλικο? στα ΜΜΕ.

Δημοσιογ?αφική και τηλεοπτική κάλυψη, επεξε?γασία και διανομή τηλεοπτικο? υλικο? στα ΜΜΕ του 7ου Διεθνο?ς Συμποσίου του Ο?γανισμο? Πόλεων Παγκόσμιας Κλη?ονομιάς.

Δημοσιογ?αφική και τηλεοπτική κάλυψη, επεξε?γασία και διανομή έντυπου και τηλεοπτικο? υλικο? στα ΜΜΕ της 2ης Διεθνο?ς Έκθεσης Γελοιογ?αφίας.

2006: Επιμέλεια και διανομή στα ΜΜΕ δ?ο (2) video για την ένα?ξη λειτου?γίας του «ΙΑ?ΟΣ – Αλυσίδα Πολιτισμο?» στην Αθήνα.

2006: Δημοσιογ?αφική επιμέλεια και πα?αγωγή τ?ίλεπτου video για το λανσά?ισμα νέου patch για τη νόσο του πά?κινσον στην Ελλάδα, στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Ιατ?ικο? Συνεδ?ίου που διο?γάνωσε η SCHWARZ PHARMA στην Αθήνα. Το βίντεο π?οβλήθηκε στο Συνέδ?ιο και από τους τηλεοπτικο?ς. σταθμο?ς Α?Τ1, ALPHA και ΕΡΤ

2007: Δημοσιογ?αφική έ?ευνα και πα?αγωγή δέκα (10) video με θέμα «Διαστάσεις της Μετανάστευσης στην Ελλάδα» για λογα?ιασμό της ΚΠ EQUAL «ΟΡΙΖΟ?ΤΕΣ». Τα βίντεο π?οβλήθηκαν από τους ιδιωτικο?ς τηλεοπτικο?ς σταθμο?ς ALPHA, ΑΧΕΛΩΟΣ TV, ΚΡΗΤΗ TV, TRT, STAR Κεντ?ικής Ελλάδας, ΔΕΛΤΑ TV, ΣΥΡΟΣ TV.

2007: Δημοσιογ?αφική έ?ευνα και πα?αγωγή video με θέμα «Trafficking: ?έες Μέθοδοι και Π?οσεγγίσεις» για λογα?ιασμό του Ι.ΜΕ.ΠΟ (Ινστιτο?το Μεταναστευτικής Πολιτικής). Το θέμα π?οβλήθηκε σε κεντ?ικο?ς πε?ιφε?ειακο?ς τηλεοπτικο?ς σταθμο?ς.

2007: Δημοσιογ?αφική έ?ευνα και επιμέλεια βίντεο – αφιε?ώματος στον Μά?ιο Πλω?ίτη για λογα?ιασμό του Θ?ακικο? Κέντ?ου Πολιτισμο? «ΔΙΟ?ΥΣΟΣ». Το βίντεο π?οβλήθηκε σε τιμητική εκδήλωση για τον Μά?ιο Πλω?ίτη στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ε?ασιτεχνικο? Θεάτ?ου στην Ο?εστιάδα και στη β?αδιά της π?ώτης απονομής του «Β?αβείο Θεατ?ικής Μετάφ?ασης Μά?ιος Πλω?ίτης» στην Αθήνα.

2008: Επιμέλεια δεκάλεπτου video με θέμα το ζήτημα της δια?κο?ς μετατόπισης του πληθυσμο? ποντιακής καταγωγής στον 20ό αιώνα, με αφο?μή την εκδήλωση – πα?ουσίαση του βιβλίου της Μά?ης Λαυ?εντιάδου «?α φε?γεις και να ?ιζώνεις» στο βιβλιοπωλείο IANOS στην Αθήνα.

2008: Επιμέλεια video με θέμα την παιδαγωγική μέθοδο KUMON και τις εφα?μογές της στο π?όγ?αμμα διδασκαλίας παιδιών π?ώτης σχολικής ηλικίας.

Το θέμα π?οβλήθηκε στον τηλεοπτικό σταθμό Α?Τ1.

2008: Δημοσιογ?αφική έ?ευνα με θέμα «Τα Α?χαία Θέατ?α και Ωδεία στην Ελλάδα» για λογα?ιασμό του μη κε?δοσκοπικο? σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» που δ?αστη?ιοποιείται στη διάσωσή τους.

Επεξε?γασία και διανομή έντυπου και τηλεοπτικο? υλικο? στα ΜΜΕ.

2008: Α.Π.Θ. Επιμέλεια οπτικοακουστικο? υλικο? και video για τις ανάγκες της Διεθνο?ς Επιστημονικής Διημε?ίδας με τίτλο: «Συμμετοχική Δημοσιογ?αφία: Blog και ?έα Μέσα»

2001 – 2008: Τηλεοπτική κάλυψη, επεξε?γασία και διανομή στα ΜΜΕ των εκδηλώσεων της αλυσίδας βιβλιοπωλείων Ιανός. Τηλεοπτική επεξε?γασία α?χειακο? υλικο? και πα?αγωγή Corporate Video.

Δημοσιε?ματα που αφο?ο?ν στο δημοσιογ?αφικό έ?γο

εφημ. Τα ?έα, 31 Μα?τίου 1993.

«MED TV’de Tele-konferans», εφημ. Özgur Politika, 28 Αυγο?στου 1998.

«Tutarli olun, yanitini alacaksiniz», εφημ. Özgur Politika, 30 Αυγο?στου 1998.

«Ateşkes için ne dediler?», εφημ. Özgur Politika, 31 Αυγο?στου 1998.

Τατιάνα Φ?άγκου, Κ. Σαλταφέ?ης (επιμ.), «Άμεση ενημέ?ωση στον κυβε?νοχώ?ο», εφημ. Έθνος της Κυ?ιακής, 1999.

«Α?χιπέλαγος με ειδήσεις – ?επο?τάζ», εφημ. Ελε?θε?ος Τ?πος, 16 Ιανουα?ίου 1999.

ΧΡ. Ξ., «NETNEWS AGENCY: Σφαι?ική κάλυψη», εφημ. Ελευθε?οτυπία, 17 Ιανουα?ίου 1999.

«Το 1ο Π?ακτο?είο Ειδήσεων για την Τηλεό?αση», εφημ. Θεσσαλονίκη, 19 Ιανουα?ίου 1999.

Ηλ. Αντωνίου, «Ελληνικό τηλεοπτικό π?οϊόν στα ξένα δίκτυα», εφημ. ?αυτεμπο?ική, 20 Ιανουα?ίου 1999.

«Α?χιπέλαγος: Η φωνή του Αιγαίου», εφημ. Η Καθημε?ινή, 21 Ιανουα?ίου 1999.

Λ.Κ., «Α?χιπέλαγος: Η φωνή του Αιγαίου», πε?. 7 Μέ?ες TV, 22 Ιανουα?ίου 1999.

«Π?ακτο?είο Τηλεοπτικών Ειδήσεων», εφημ. Κέ?δος, 22 Ιανουα?ίου 1999.

«NETNEWS AGENCY: Μια νέα τηλεοπτική π?αγματικότητα», πε?. ΤηλεΚΟ?ΤΡΟΛ, 23 Ιανουα?ίου 1999.

Ζαχα?ο?λα Λαδά, «Τηλεό?αση σημαίνει και πε?ιφέ?εια», πε?. Τηλέ?αμα, 24 Ιουνίου 2000.

«Το Α?χιπέλαγος έχει την TV του», εφημ. Κυ?ιακάτικη Ελευθε?οτυπία, 17 Δεκεμβ?ίου 2000.

«NETNEWS AGENCY: Εκατό εκπομπές για το Α?χιπέλαγος», εφημ. Εξπ?ές, 22 Δεκεμβ?ίου 2000.

Βασιλεία Ζε?βο?, «NETNEWS AGENCY και Α?χιπέλαγος», πε?. TV ΖΑΠΙ?ΓΚ, 6 Ιανουα?ίου 2001.

«Το π?ώτο τηλεοπτικό δημοσιογ?αφικό π?ακτο?είο στην Ελλάδα εγκαινιάζει το Γ?αφείο Θεσσαλονίκης, εφημ. Πιε?ικοί αντίλαλοι, 28 Μα?τίου 2001.

«?έο τηλεοπτικό δημοσιογ?αφικό π?ακτο?είο στη Θεσ/νίκη», εφημ. Βέ?οια, 29 Μα?τίου 2001.

«Από τη Θεσσαλονίκη στα Βαλκάνια», πε?. Επιλογές, 1 Απ?ιλίου 2001.

«NETNEWS AGENCY τώ?α και στη Θεσσαλονίκη», εφημ. Τ?πος Θεσσαλονίκης, 4 Απ?ιλίου 2001.

Σ.Χ, «Το NETNEWS AGENCY άνοιξε φτε?ά για τα Βαλκάνια», εφημ. Ημε?ησία, 19 Απ?ιλίου 2001.

Τ.Κ, «NETNEWS AGENCY: Σ?γχ?ονη ενημέ?ωση», εφημ. Αδέσμευτος Τ?πος, 4 Μα?ου 2001

Δείτε το αναλυτικό υπόμνημα του δημοσιογ?αφικο? έ?γου