Δίνουμε αίμα! 06Feb10

Τη Δευτέ?α, 8 Φεβ?ουα?ίου από τις 17.00 μέχ?ι 20.00 δίνουμε αίμα.  Δαβάκη και Δοϊ?άνης στην Καλλιθέα, στους Α?γονα?τες Κομνηνο?ς.   Γιατί έτσι π?έπει!!!

Ομιλία Μιχάλη Χα?αλαμπίδη στους Α?γονα?τες Κομνηνο?ς 06Feb10

“Από το δικαίωμα στη μνήμη στην πα?αγωγική μνήμη” . Δευτέ?α, 22 Φεβ?ουα?ίου στις 19.30 στην Καλλιθέα.

Οι “Α?γονα?τες Κομνηνοί” χο?ε?ουν 06Feb10

Κάθε χ?όνο τέτοια μέ?α το μεγάλο χο?ευτικό των Α?γοναυτών μοι?άζεται με τους φίλους του μοναδικές ποντιακές  “χο?ευτικές στιγμές”. Σάββατο, 6 Φεβ?ουα?ίου, 2010 στις 21.30.

Συνέδ?ιο στο Ξενοδοχείο Τιτάνια 06Feb10

«Ασφαλής Χ?ήση του Διαδικτ?ου για τα Παιδιά». την Τ?ίτη, 9 Φεβ?ουα?ίου από τις 11.30 το π?ωί.