Το θέατ?ο της ψυχής μας

Την ώ?α που το Εθνικό Θέατ?ο ξοδε?ει άσκοπα χ?ήματα σε πα?αγωγές όπως ο Δον Ζουάν, ο Τε?ζόπουλος κάνει Θέατ?ο. Με αφο?μή το “Μάουζε?” του Χάϊνε? Μίλλε?, μας π?οσκαλεί να συμμετέχουμε στην επαναβίωση του εμφυλίου πολέμου του ’44.  Με την ανατ?επτική του ιδέα να κολλήσει φωτογ?αφίες α?ιστε?ών αγωνιστών στις κα?έκλες του θεάτ?ου, η σκηνή μετατ?επεται στο ντιβάνι των θεατών, μέσα στο μοναδικό σκηνικό που κατασκε?ασε ο αδελφός του Χα?άλαμπος.

Μέσα από ένα ακόμη μαγικό ταξίδι, ο Τε?ζόπουλος απεικονίζει ολοζώντανα τα συναισθήματα του ανθ?ώπινου πόνου και της π?οδοσίας που κουβαλάει ο πόλεμος. Η αγωνία του θανάτου και η λαχτά?α η π?οδοσία να μην είναι πα?ά ένα όνει?ο, κυ?ιά?χησαν σε όλη την πα?άσταση. Εκπληκτική απόδοση των ηθοποιών του, ιστο?ική η συμμετοχή της Μα?ίας Μπέϊκου, ζωντανής μα?τυ?ίας του εμφυλίου πολέμου στην Ελλάδα.

Σε μια πε?ίοδο π?ωτοφανο?ς οικονομικής, ηθικής και μο?φωτικής πα?ακμής, ο Θόδω?ος Τε?ζόπουλος μας χα?ίζει στιγμές υψηλής αισθητικής.

1 Σχόλια

  1. Vagelis, 02/02/2010:

    Πόσο πολ? συμφωνώ!

Σχολιάστε το άρθρο