Οι διεκδικήσεις στο Αιγαίο

Ο Ταγίπ Ε?νογάν, με τις θέσεις και δ?άσεις του, εμφανίζεται αποφασισμένος να γ?άψει ένα κεφάλαιο στο βιβλίο της ιστο?ίας της σ?γχ?ονης Του?κίας που να έχει έντονα τη σφ?αγίδα του.

Σ?μφωνα δε με την πολιτική του, αλλά και τη φανε?ή επιλογή της πλειοψηφίας των Το??κων πολιτών, η π?οοπτική ένταξής της στην Ε.Ε. μοιάζει με μονόδ?ομο.

Η ένταση και οι συνεχείς π?οκλήσεις στο Αιγαίο σήμε?α, θα έλεγε κάποιος, ότι δεν είναι και η καλ?τε?η ιδέα για το π?οφίλ μιας υποψήφιας χώ?ας – μέλους.

Η Ε.Ε. είναι όντως μια σημαντική πολιτική πα?άμετ?ος στο σ?γχ?ονο διεθνές σκηνικό. Δεν φαίνεται όμως να είναι και η καθο?ιστική όταν μεγάλες χώ?ες εξαι?ετικής στ?ατηγικής σημασίας όπως είναι η Του?κία καλο?νται να πά?ουν κ?ίσιμες αποφάσεις εξωτε?ικής πολιτικής.

Έτσι, για δικο?ς της λόγους, η Του?κία εξακολουθεί να π?οκαλεί στο Αιγαίο και να κάνει την πα?ουσία της αισθητή με κάθε τ?όπο.

Δέκα χ?όνια π?ιν, με αφο?μή την ένα?ξη της εκπομπής ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ και τ?ία χ?όνια μετά την κ?ίση στα Ίμια, έκανα μια σχετική κουβέντα με τον Μεχμέτ Αλί Μπι?άντ, καταξιωμένο Το??κο δημοσιογ?άφο. Ποιος θα μου τόλεγε ότι η κουβέντα αυτή είναι σαν να έγινε σήμε?α! Δείτε το σχετικό βίντεο!

Κανένα σχόλιο προς το παρόν

Ανεβάστε το πρώτο σχόλιο!

Σχολιάστε το άρθρο