Από τις λάσπες (τσαμούρια) της Καλαμαριάς στη Νέα Υόρκη για σπουδές. Απαρχή της πραγματοποίησης του ασυνείδητου ακόμη «στόχου». Με υποτροφία στην Ιταλία και πίσω στη Ν. Υόρκη για μεταπτυχιακά, διδασκαλία στο Πανεπιστήμιο της Ν. Υόρκης, δημοσιογραφία στη Φωνή της Αμερικής και εφημερίδες στη Θεσσαλονίκη.

Συνάμα, επί δεκαετίας, ατέλειωτα μερόνυχτα δουλειάς στα εστιατόρια της πόλης για την πραγματοποίηση του «στόχου». Μετά από 10 χρόνια περίπου, η περιπλάνηση συνεχίζεται στην Ελλάδα.

Ο «στόχος» ακόμη απέναντι. Μέσα από το διδακτορικό και το Θέατρο, τη Δημοσιογραφία, τη Διοίκηση, το Netnews, το ελληνικό πανεπιστήμιο και τη Netresult με την καθοδήγηση των ξεχωριστών κανόνων της Επικοινωνίας, στο σήμερα, 2009, τον κόσμο των social media και της συμμετοχικής δημοσιογραφίας. Με μεγαλύτερη επίγνωση της σημασίας του στόχου, πιο κοντά στο πόθεν έρχεσαι και που πηγαίνεις, αλλά και με νέες αναζητήσεις και μαγικά ταξίδια στην έννοια του «υπάρχειν» και «συμμετέχειν»!

Το θέατ?ο της ψυχής μας

Την ώ?α που το Εθνικό Θέατ?ο ξοδε?ει άσκοπα χ?ήματα σε πα?αγωγές όπως ο Δον Ζουάν, ο Τε?ζόπουλος κάνει Θέατ?ο. Με αφο?μή το “Μάουζε?” του Χάϊνε? Μίλλε?, μας π?οσκαλεί να συμμετέχουμε στην επαναβίωση του εμφυλίου πολέμου του ’44.  Με την ανατ?επτική του ιδέα να κολλήσει φωτογ?αφίες α?ιστε?ών αγωνιστών στις κα?έκλες του θεάτ?ου, η σκηνή μετατ?επεται στο […]

Οι διεκδικήσεις στο Αιγαίο

Ο Ταγίπ Ε?νογάν, με τις θέσεις και δ?άσεις του, εμφανίζεται αποφασισμένος να γ?άψει ένα κεφάλαιο στο βιβλίο της ιστο?ίας της σ?γχ?ονης Του?κίας που να έχει έντονα τη σφ?αγίδα του. Σ?μφωνα δε με την πολιτική του, αλλά και τη φανε?ή επιλογή της πλειοψηφίας των Το??κων πολιτών, η π?οοπτική ένταξής της στην Ε.Ε. μοιάζει με μονόδ?ομο. Η […]

Με αφο?μή τα 25 χ?όνια των βιβλιοπωλείων IANOS

Με αφο?μή την εκδήλωση για την πα?ουσίαση του λευκώματος για τα 25χ?ονα των βιβλιοπωλείων IANOS…